Dve percentá z dane na Pravda.sk

 

 

 

 

 

 


Vitajte na stránke nášho občianskeho združenia !

Slováci vo svete, oddelení od stáročných tradícií si vytvorili a vytvárajú svoj vlastný slovenský svet.
    Svoj vzťah a úctu ku krajanom vo svete Dotyk ľudskosti, občianske združenie - Touch of Humanity realizuje:

prípravou kultúrnych podujatí zahraničných Slovákov najmä na Slovensku s dôrazom na deti a mládež
organizovaním výstav výtvarných umelcov, predstavení divadelných súborov Slovákov žijúcich vo svete
realizáciou večerov poézie z tvorby zahraničných Slovákov, prezentácií ich kníh a časopisov
prípravou folklórnych festivalov, kultúrno-poznávacích pobytov pre zahraničných Slovákov na Slovensku
pravidelným vzájomným stretávaním sa s krajanmi, upevňovaním slovensko-slovenských vzťahov
aktívnou účasťou na konferenciách a seminároch