Dve percentá z dane na Pravda.sk

 

 

 

 

 

 


Naše aktivity

pozadie228229

6. novembra 2009 sa v Banskej Bystrici uskutoční stretnutie  študentov zahraničných Slovákov, ktorí študujú na vysokých školách v Slovenskej republike. Nadväzuje na podobné stretnutia študentov, ktoré sme pripravili v rokoch 2007 a 2008 v Bratislave. Účelom podujatia je získať informácie o pobyte študentov v SR, pomôcť im pri riešení ich problémov.

 

25. apríl 2008 - Mravci a svrčkovia - predstavenie Divadelnej skupiny X z Nadlaku pri Aradskej oblasti DZSČR komédie Ivana STODOLU

11. apríla 2008
- Otlačky zaštepené do slov - spomienkový večer venovaný Ondrejovi Štefankovi, významnému slovenskému dolnozemskému básnikovi, spisovateľovi, prekladateľovi, spolkovému činovníkovi – Slovákovi z rumunského Nadlaku

7. september - 8. október 2006 - výstava Vnútorné svety výtvarníčky Violy Motýľ Pálffy, Slovenky žijúcej vo Švajčiarsku a USA

 

 • prezentácia publikácie J. Juráška, Slováka pochádzajúceho z Rumunska
 • prezentácia básnickej zbierky J. Leikerta Z vysokej trávy neba s prekladom M. Prebudilu, Slováka z Vojvodiny
 • spolupracovali sme na príprave a realizácii Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností Dulovce 2006
 •  zabezpečili sme účasť delegácie Únie žien Slovenska na Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci a stretnutia so spolkami slovenských žien v Srbsku
 • aktívne sme sa zúčastnili viacerych podujatí Slovákov v Rumunsku (Nadlak), v Maďarsku (Slovenský Komlóš, Budapešť)
 • zúčastnili sme sa na Slovenskom plese v Budapešti, kde sme prispeli vecným darom do tomboly
 • prispeli sme do tomboly na Slovenský ples v Rumunsku, Nadlak
 • spolupracovali sme na príprave a realizácii folklorného festivalu Slováci Slovákom v Piešťanoch s n.f. Slováci Slovákom. Podujatia sa zúčastnilo 125 mladých zahraničných Slovákov z 5 krajín Európy
 • aktívne sme sa zúčastnili konferencie o mladých Slovákoch v Nadlaku, Medzinárodnej konferencie Slováci v mewnšinovom prostredí v Békéšskej Čabe
 • aktívne sme sa zúčastnili Svetového mierového fóra v Bratislave
 • aktívne sme sa zúčastnili podujatí Slovákov v zahraničí (Nadlak, Budapešť,Báčsky Petrovec...)
 • prezentácia publikácie Z.Bolerácovej, Slovenky z Ukrajiny
 • aktívne sme sa zúčastnili podujatia Cez Nadlak je ..., kde sme vecným darom ocenili najmladšieho a najstaršieho účastníka
 • aktívne sme spolupracovali na Olympiáde slovenského jazyka v Bášskom Petrovci
 • v spolupráci s n.f. Slováci Slovákom sme pripravili stretnutie s vysokoškolákmi – zahraničnými Slovákmi, ktorí študujú v SR
 • zabezpečili sme v spolupráci s n.f. Slováci Slovákom výstúpenie profesionálnych umelcov a Dni školy v Svätom Petre pri príležitosti výročia repatriácie Slovákov do vlasti v zúčastniť sa Slovenských Vianoc v Budapešti