Dve percentá z dane na Pravda.sk

 

 

 

 

 

 


Aktuality

Anna Ištvánová nás navždy opustila

unnamed

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že 2. januára 2014 po dlhej a ťažkej chorobe nás navždy opustila výnimočná osobnosť Slovákov v Maďarsku Anna Ištvánová (1955-2014).

Anna Ištvánová pochádzala zo slovenskej rodiny, slovenskú základnú školu ukončila v rodnom Slovenskom Komlóši. Po maturite na slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe ju prijali na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde absolvovala odbor slovenský jazyk a literatúra. Po získaní diplomu sa vrátila na Dolnú zem, do Békešskej Čaby, a odvtedy svojou komplexnou a mnohostrannou činnosťou plnila svoje významné poslanie medzi Slovákmi v Maďarsku a na celej Dolnej zemi. Pracovať začala v Župnom osvetovom stredisku Bálinta Balassiho ako osvetová referentka. Popri zamestnaní sa naďalej vzdelávala, viedla Slovenský klub osvetového strediska a plnila viacero zodpovedných funkcií aj v spoločenskom živote. Zastávala viacero postov v štátnych a verejných inštitúciách Békešskej župy. V rámci možností vždy presadzovala záujmy Slovákov v Maďarsku a snažila sa vyťažiť čo najviac pre svoju komunitu. V Regionálnom školskom centre bola referentkou pre slovenské národnostné školstvo.

 

Anna Ištvánová dlhé roky bola členkou predsedníctva a podpredsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku, zapojila sa do práce slovenských samospráv v Maďarsku a do činnosti občianskych organizácií. Vďaka jej iniciatívnej, všestrannej osobnosti, pracovitosti a vytrvalosti sa realizovali početné komplexné projekty a kultúrno-prezentačné podujatia doma i v zahraničí. Anna Ištvánová bola úradujúcou predsedníčkou Čabianskej organizácie Slovákov a riaditeľkou Domu slovenskej kultúry - Regionálneho osvetového centra CSSM. Dostala vysoké štátne vyznamenania Maďarskej republiky (Malá medaila Györgya Bessenyeiho, Za národnosť) a Slovenskej republiky (Malá medaila sv. Gorazda a Cena ministra kultúry SR) a bola prvou laureátkou Ceny Ondreja Štefanka.

 

Bude nám veľmi chýbať. Česť jej pamiatke!
 


Stiahnite si dokumenty potrebné na poukázanie 2% z daní na podporu činnosti nášho združenia:

13. - 15. máj 2011 v  Piešťanoch - SLOVÁCI SLOVÁKOM - FESTIVAL MLÁDEŽNÍCKYCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ je naše najvýznamnejšie podujatie ...

 

28. - 30. máj 2010 v  Piešťanoch - SLOVÁCI SLOVÁKOM - FESTIVAL MLÁDEŽNÍCKYCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ je naše najvýznamnejšie podujatie ...

 

22. - 24.  máj 2009 v Piešťanoch  - SLOVÁCI SLOVÁKOM -  FESTIVAL MLÁDEŽNÍCKYCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ najvýznamnejšie naše podujatie

 

 

25. apríl 2008 - Mravci a svrčkovia predstavenie Divadelnej skupiny X z Nadlaku pri Aradskej oblasti DZSČR  komédie Ivana STODOLU  ...


11.apríl 2008 - Otlačky zaštepené do slov - spomienkový večer venovaný Ondrejovi Štefankovi, významnému slovenskému dolnozemskému básnikovi, spisovateľovi, prekladateľovi, spolkovému činovníkovi – Slovákovi z rumunského Nadlaku  ...